Archiwum projektów zrealizowanych w roku akademickim 2005/2006

Powstanie Koła Komunikacji Kulturowej

W roku akademicki 2005/2006 ukonstytuowało się Koło Komunikacji Kulturowej. Pierwszą przewodniczącą Koła została Magdalena Witek. Opiekunami naukowymi Koła zostali prof. Tadeusz Miczka oraz ówczesna doktorantka mgr Barbara Wolek. Napisano statut Koła, rozpoczęto regularne spotkania i przygotowano pierwsze projekty.

 

Konkurs dla studentów UŚ: komunikacja kulturowa w fotografii

Rostrzygnięto konkurs dla studentów UŚ, dotyczący wybranych przez autorów przejawów komunikacji kulturowej. Prace fotograficzne zostały ocenione, najlepszym fotografom przyznano nagrody książkowe.

 

Studencki Festiwal Nauki

W ramach Festiwalu Nauki Koło zorganizowało seminarium na Wydziale Filologicznym: Dialog w komunikacji kulturowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Komunikacji Kulturowej. Przygotowane publikację artykułów w formie biuletynu.

 

 

Napisz do nas

kolokomunikacjikulturowej@interia.pl

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop