Archiwum projektów zrealizowanych w roku akademickim 2006/2007

Konkurs dla studentów UŚ: blog naukowy

Zakończyliśmy dwa etapy międzywydziałowego konkursu na blog naukowy dotyczący komunikacji kulturowej, mediów w kulturze i wpływu kiczu oraz pop-kultury na komunikację.

konkurs na blog naukowy

Zwycięzcy I edycji konkursu:

Nagroda główna: Karol Piekarski (III rok kulturoznawstwa)
http://karolpiekarski.wordpress.com/

Wyróżnienie: Anna Mostek (II rok kulturoznawstwa) — www.per-se.blog.pl

W II edycji konkursu nie przyznaliśmy nagród. Zdecydowaliśmy jednak, że nagrodzimy Zofię Oslislo (studentkę III roku MISH oraz ASP) za wkład artystyczny w działalność naszego Koła.

Poczytajcie sami - oto lista uczestników:

 

Wyjazdy na konferencje

W listopadzie 2006 odwiedziliśmy Uniwersytet Jagielloński, biorąc udział w seminarium "Nowe trendy w reklamie".

W kwietniu 2007 pojechaliśmy na konfernecję naukową „Oblicza Komunikacji 2: Ideologie w słowach, gestach i obrazach”, organizowaną przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięliśmy udział w dyskusjach podczas konferencji, a także spotkaliśmy się ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego - przedstawicielami Koła Językoznawców.

 

Wykłady gościnne

Wiosną 2007 rozpoczęliśmy I cykl wykładów: „Konteksty komunikacji kulturowej” dla wszystkich studentów zainteresowanych różnymi obliczami i kontekstami naszej dyscypliny.

Wykład Prof. Krzysztofa Wieczorka

Naszymi gośćmi byli:

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek - „Wiosna nowego człowieczaństwa? Filozofia dialogu - nadzieje i rozczarowania” (21 marca)

prof. dr hab. Dariusz Doliński - „Kłamstwo a psychologia reklamy” (18 kwietnia)

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów UŚ, zamierzamy ją zatem kontynuować jesienią. Nasze zaproszenie przyjął już:

dr Michał Derda-Nowakowski - "Estetyka w projektowaniu multimediów" (koniec października)

 

Studencki Festiwal Nauki

Wzięliśmy czynny udział w tegorocznym Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego. W jego ramach odbył się wspomniany wykład prof. Dolińskiego oraz konferencja naukowa "Kłamstwo jako element komunikacji kulturowej", w której wzięli udział przedstawiciele naszego Koła oraz Zakładu Komunikacji Kulturowej. Zorganizowaliśmy także warsztaty taneczne (tańce żydowskie w kręgu) z omówieniem kulturowej symboliki tańców, które poprowadziła pani Irena Konachowicz (2 grupy warsztatowe).

 

Żydzi i judaizm

Rozpoczęliśmy realizację wieloaspektowego projektu "Religia a komunikacja międzykulturowa: Cykl I. Żydzi i judaizm". W maju w ramach wyjazdu badawczego gościliśmy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie uczestniczyliśmy w cyklu warsztatów naukowych, wykładów i seminariów związanych z holokaustem oraz jego muzealną reprezentacją. Zwiedziliśmy m.in. Pracownię Konserwatorską i Archiwum oraz Dział Zbiorów Artystycznych. Tematyka organizowanych w kwietniu warsztatów tanecznych oraz części wykładów gościnnych planowanych na listopad-grudzień także związana jest z tym projektem i ma na celu pogłębienie naszej wiedzy na temat kultury żydowskiej. W ramach kontynuacji cyklu jesienią planujemy wyjazd do Krakowa (specjalistyczne zwiedzanie Kazimierza i spotkanie ze studentami hebraistyki UJ) i do Berlina (Muzeum Żydowskie).

 

Publikacja

Planujemy publikację Zeszytów Naukowych Komunikacji Kulturowej. Przeczytacie tu najlepsze artykuły i inne prace członków Koła, doktorantów i młodych pracowników naukowych związanych z Kołem, przygotowane z okazji naszych konferencji i dyskusji oraz projektów Koła. Artykuły będziemy zbierać jesienią, chętnych zapraszamy do współpracy.

Zeszyty będą dostępne jako e-book na stronie Koła.

 

Spotkania

W minionym roku spotykaliśmy się raz w miesiącu na zebraniach lub na wyjazdach badawczych, na których prowadziliśmy dyskusje na tematy związane z aktualnymi problemami komunikacji kulturowej. Podczas spotkań dyskutowaliśmy m.in. o sposobach montażowego przedstawiania przestrzeni w reklamie społecznej i filmie, o problemach wynikających z wielokulturowości, o blogu jako formie komunikacji, o kłamstwie w kulturze, o sposobach muzealnej reprezentacji historii.

 

 

Napisz do nas

kolokomunikacjikulturowej@interia.pl

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop