Archiwum projektów zrealizowanych w roku akademickim 2008/2009

Dni Nowych Mediów

W dniach 20-22 listopada 2008 odbyły się Dni Nowych Mediów, zorganizowane przez Instytut Nauk o Kulturze, Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Koło Komunikacji Kulturowej we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytucją Kultury Ars Cameralis, Galerią Rondo Sztuki i Wydawnictwem Naukowym ExMachina, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem i kierownikiem projektu Dni Nowych Mediów była dr Anna Maj, pracownik Zakładu Komunikacji Kulturowej. Trzydniowa konferencja, cykl wykładów i warsztatów oraz towarzyszące im wydarzenia kulturalne odbyły się w Uniwersytecie Śląskim, Galerii Rondo Sztuki w Katowicach oraz w innych lokalnych instytucjach kultury.

Nasze zaproszenie przyjął prof. Derrick de Kerckhove, wieloletni dyrektor Programu McLuhana w Toronto University, czołowy przedstawiciel determinizmu technologicznego. Profesor wygłosił cykl wykładów, poprowadził warsztaty dla studentów, seminaria naukowe i panele dyskusyjne, a także zaprezentował własny wybór sztuki nowych mediów. Dni Nowych Mediów pozwoliły studentom i naukowcom spotkać się i podyskutować z jednym z najbardziej znaczących współczesnych teoretyków mediów, komunikacji i kultury. Wszystkie wydarzenia w ramach Dni Nowych Mediów miały charakter otwarty.

Szczegółowy opis wydarzeń można znaleźć na stronie: http://www.dninowychmediow.pl.Dni Nowych Mediów

 

Festiwal Nauki

W ramach Festiwalu Nauki zorganizowaliśmy festiwal teatralny dla młodych zespołów teatralnych. Udział wzięło kilka zespołów licealnych z regionu.

 

Wyjazd do Banskiej Bystrzycy

Wzięliśmy udział w polsko-słowackiej konferencji Język w reklamie polskiej i słowackiej, która odbyła się w Banskiej Bystrzycy w Uniwersytecie Mateja Beli z inicjatywy prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk. Członkowie Koła przygotowali wystąpienia i nawiązali kontakt ze słowackimi studentami polonistyki.

 

Udział w konferencjach

Członkowie Koła wzięli udział w kilku konferencjach, na których przedstawili referaty: "Rewolucja w biznesie" w Poznaniu, organizowanej przez Polski Portal Psychologii Społecznejw maju 2009; "Poznać Bałkany", organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w maju 2009 roku; "Ars Electronica" w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Publikacja

Rozpoczęliśmy prace redakcyjne związane z publikacją Zeszytów Naukowych Komunikacji Kulturowej nr 1. Wybrane zostały artykuły członków Koła, a także doktorantów związanych z Kołem, przygotowane z okazji naszych konferencji, dyskusji i projektów realizowanych w ubiegłych latach oraz w związku z pracami magisterskimi. Zeszyty uzysały formę eBooka, wydanego pt. Amatorzy kontra profesjonaliści. Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej, dostępne są w naszym serwisie w wersji PDF. Planowana jest kontynuacja serii.

 

Katowice, Centrum

 

Napisz do nas

kolokomunikacjikulturowej@interia.pl

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop