Dni Nowych Mediów

W dniach 20-22 listopada 2008 odbyły się Dni Nowych Mediów, zorganizowane przez Instytut Nauk o Kulturze, Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Koło Komunikacji Kulturowej we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytucją Kultury Ars Cameralis, Galerią Rondo Sztuki i Wydawnictwem Naukowym ExMachina, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem i kierownikiem projektu Dni Nowych Mediów była dr Anna Maj, pracownik Zakładu Komunikacji Kulturowej. Trzydniowa konferencja, cykl wykładów i warsztatów oraz towarzyszące im wydarzenia kulturalne odbyły się w Uniwersytecie Śląskim, Galerii Rondo Sztuki w Katowicach oraz w innych lokalnych instytucjach kultury.

Nasze zaproszenie przyjął prof. Derrick de Kerckhove, wieloletni dyrektor Programu McLuhana w Toronto University, czołowy przedstawiciel determinizmu technologicznego. Profesor wygłosił cykl wykładów, poprowadził warsztaty dla studentów, seminaria naukowe i panele dyskusyjne, a także zaprezentował własny wybór sztuki nowych mediów. Dni Nowych Mediów pozwoliły studentom i naukowcom spotkać się i podyskutować z jednym z najbardziej znaczących współczesnych teoretyków mediów, komunikacji i kultury. Wszystkie wydarzenia w ramach Dni Nowych Mediów miały charakter otwarty.

Szczegółowy opis wydarzeń można znaleźć na stronie: http://www.dninowychmediow.pl.Dni Nowych Mediów

 

Napisz do nas

kolokomunikacjikulturowej@interia.pl

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop