Studia dzienne

TRWA AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata. Każde dziecko ma mieć własnego laptopa, co w efekcie ma wyrównać szanse rozwoju dzieci, poprzez rozwój nowych technologii komunikacyjnych i dostępu do Internetu w tych rejonach, które dotąd były go pozbawione.

100 $ Laptop

Google Earth

W serwisie wykorzystano zdjęcia satelitarne z zasobów Google Earth. Zakład Komunikacji Kulturowej bada przejawy globalizacji oraz procesy komunikacyjne towarzyszące pojawianiu się nowych narzędzi i technologii. Usługi Google przyczyniają się do rozszerzenia współczesnych sposobów wykorzystywania informacji oraz gromadzenia i selekcji wiedzy, w coraz szerszym też stopniu zmieniają kulturową percepcję świata i procesy komunikacyjne.

Google Earth

Creative Commons

Licencje CC mają na celu stworzenie alternatywy dla tradycyjnych praw autorskich, które regulują i ograniczają dostęp do sztuki i wiedzy. Środowisko elektroniczne ma być źródłem kreatywności i wolnej kultury, a zatem takiego podejścia do nowych mediów, które ma służyć dobru i rozwojowi społeczności internetowej.

Creative Commons