mgr Justyna Kucharska

e-mail: justyna_kucharska@poczta.onet.pl

Doktorantka w Zakładzie Komunikacji Kulturowej od 2004 roku. Absolwentka kulturoznawstwa oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W pracy magisterskiej na kulturoznawstwie Palimpsesty w kinie Kevina Smitha (2004) zajęła się palimpsestowym odczytaniem filmów Smitha w kontekście amerykańskiej kultury masowej. Pracą magisterską na filologii angielskiej Diasporic Films by Deepa Mehta in the Context of Bakhtinian Dialogism (2006) poruszyła kwestię wielokulturowości na przykładzie twórczości przedstawicielki diaspory indyjskiej w Kanadzie.

Napisała pracę doktorską dotyczącą pojęcia „domu” w kontekście transkulturowości: W poszukiwaniu „domu”. Wybrane filmowe świadectwa tożsamości diasporycznej w Kanadzie (aktualnie trwa proces recenzowania). Zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów diaspory, dialogu międzykulturowego i filozofii politycznej. W Zakładzie Komunikacji Kulturowej prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji międzykulturowej, komunikacji audiowizualnej, public relations oraz nowych mediów i multimediów.

Spis publikacji

W druku — po pozytywnej recenzji:

  • Canadian Diasporic Cinema as a Double-Palimpsest. Bollywood/Hollywood by Deepa Mehta (The University of Leeds),

  • Koncepcje diaspory w społeczeństwie wielokulturowym [Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego]

Zainteresowania badawcze

  • diaspora
  • komunikacja międzykulturowa
  • filozofia polityczna
  • filmoznawstwo

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop