mgr Bogdan Moczko

e-mail: bm_ang@wp.pl

Doktorant w Zakładzie Komunikacji Kulturowej. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (prowadzi kursy językowe w ramach lektoratu), tłumacz. Absolwent filologii angielskiej. Autor pracy magisterskiej z dziedziny literatury brytyjskiej Socjalizm i indywidualizm w twórczości Oscara Wilde’a.

Interesuje się kulturą późnowiktoriańską oraz epoki edwardiańskiej, a także zjawiskami społecznymi charakterystycznymi dla tamtego okresu, takimi jak cywilizacyjne aspekty imperializmu oraz początki nurtu feministycznego. Jego pasją jest kino brytyjskie, a zwłaszcza twórczość adaptacyjna Jamesa Ivory’ego, epickie obrazy Davida Leana oraz unikalny w formie artystycznej dorobek Michaela Powella. Fascynuje go literatura modernistyczna, przede wszystkim twórczość prozatorska Henry’ego Jamesa oraz Edwarda Morgana Forstera.

Aktualnie pracuje nad dysertacją doktorską: Filmowe adaptacje prozy Edwarda Morgana Forstera(przewód został otwarty w listopadzie 2006). W swojej pracy naukowej pragnie skoncentrować się na współzależności literatury i filmu, w tym na pojęciu „heritage cinema”. Szczególnie bliski jest mu temat filmowej adaptacji utworu literackiego, a także jej kontekst kulturowy, z uwzględnieniem elementów komparatystyki kulturowej oraz fenomenologii przestrzeni.

Spis publikacji

  • Mężczyźni pod specjalnym nadzorem. Transformacje męskości we współczesnej kulturze, W: „Transformacje” 2006, nr 1-2.

W druku — po pozytywnej recenzji:

  • Serenissime Trasformazioni. Zmiana wizerunku Wenecji w kulturze popularnej na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych. [Uniwersytet Śląski]

Zainteresowania badawcze

  • literatura i kultura brytyjska
  • filmoznawstwo (zwłaszcza adaptacja filmowa i jej aspekty kulturowe)
  • gender studies

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop