mgr Anna Musielak

e-mail: ankubecka@poczta.onet.pl

Doktorantka w Zakładzie Komunikacji Kulturowej (przewód doktorski otwarty w kwietniu 2006). Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja metodyczna oraz kulturoznawcza). Praca magisterska:The notion of carnival in three adaptations of Shakespeare’s plays: 'Romeo and Juliet' (Baz Luhrman), 'Rosencrantz and Guildenstern are dead' (Tom Stoppard) and 'Prospero’s Books' (Peter Greenaway) miała charakter interdyscyplinarny, łącząc spojrzenie literaturoznawcze, kulturoznawcze oraz filmoznawcze.

Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół współczesnej kultury popularnej (w szczególności jej wizualnych aspektów), teorii i historii audiowizualności, a także nowatorskich metod wykorzystania elementów dramy, ruchu oraz muzyki w nauczaniu języków obcych. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską: Karnawał jako specyficzne doświadczenie wizualne we współczesnej kulturze popularnej.

Od ośmiu lat pracuje jako dyrektor ds. metodyki i nauczania oraz lektor języka angielskiego w Centrum Edukacyjnym Future w Tarnowskich Górach, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z literatury i kultury brytyjskiej, a także szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych oraz zajęcia językowe z wykorzystaniem autorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System, której jest współtwórcą. Pracowała także jako wykładowca kultury i literatury brytyjskiej na Podyplomowych Studiach w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach (Stowarzyszenie KISS).

Spis publikacji

  • Drama In Language Teaching W: Drama. The Journal of National Drama, Winter 2005, T. 13, nr 1.

Opracowanie podręczników metodycznych oraz płyt audio do nauki języka angielskiego (współautor podręcznika na poziomie podstawowym, autor podręcznika na poziomie średnio-zaawansowanym, autor podręcznika na poziomie zaawansowanym). Wyd. Centrum Edykacyjne Future, Tarnowskie Góry.

W druku — po pozytywnej recenzji:

  • Wszechobecne oko: Peep Show i jego odmiany ("Transformacje")

Zainteresowania badawcze

  • drama oraz kinezjologia edukacyjna w nauczaniu języków obcych
  • filmoznawstwo i medioznawstwo
  • literatura krajów anglojęzycznych (w szczególności twórczość Williama Szekspira)
  • kultura masowa
  • komunikacja międzykulturowa

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop