dr Barbara Wolek

e-mail: barbarawolek@wp.pl

Doktor nauk humanistycznych; wypromowana w Zakładzie Komunikacji Kulturowej w czerwcu 2007. Absolwentka kulturoznawstwa specjalności filmoznawczej oraz socjologii UŚ. Praca magisterska na kulturoznawstwie: Zbrodnia pierwotnego instynktu i „kara” cywilizacji. Instynkt Jona Turteltauba jako artystyczna parabola dwóch przeciwnych światów (2002) miała charakter interdyscyplinarny, łącząca zagadnienia z zakresu filmoznawstwa oraz antropologii kultury. Praca magisterska z zakresu socjologii: 'Szaleństwo' jako zjawisko społeczne (2005) również o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca spojrzenie socjologiczne z antropologicznym.

Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku akademickim 2005/2006. Współpracowała m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w prowadzeniu badań naukowych dotyczących kapitału społeczno-kulturowego rodzin w województwie śląskim. Pracowała jako specjalista ds. promnocji i marketingu w Uniwersytecie Otwartym przy „Wszechnicy Zabrzańskiej”. W latach 2002-2006, w ramach stypendium doktoranckiego, prowadziła zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie public relations w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Bytomiu).

Przygotowała i obroniła rozprawę doktorską na temat: Estetyczne ujęcia szaleństwa w kulturze audiowizualnej. W Zakładzie Komunikacji Kulturowej prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji masowej, transformacji komunikacji, komunikacji w dobie społeczeństwa informacyjnego.

Spis publikacji

 • Archetypiczne ogniwa w łańcuchu dziejów. „Instynkt” Jona Turtelatuba jako parabola dwóch przeciwnych światów. W: „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej. Red. T. Miczka. Wydawnictwo Para. Katowice 2007, s. 162-173.
 • Od „ojczyzny prywatnej” do „globalnej wioski”. Rozważania o polikulturowości filmowych obrazów Emira Kusturicy. W: Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Red. B. Kita. Wyd. Rabid. Kraków 2006.
 • Ku kreacji przestrzeni hipertekstu. Analiza komunikacyjnego „terytorium” internetowego Miasta Plusa. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T. II. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Seria: Język i komunikacja 12. Krakowskie Towarzystwo Tertium. Kraków 2006.
 • W labiryncie wirtualnego miasta. W: „Nauka i Biznes” 2006, nr 16.
 • Kategoria odbiorcy „w sieci”. Internetowe linki jako potencjał nieskończonych przestrzeni wirtualnych. W: Estetyka wirtualności. Red. M. Ostrowicki. Universitas, Kraków 2005.

Zainteresowania badawcze

 • komunikacja masowa
 • antropologia nowych mediów
 • psychologia społeczna i psychologia percepcji
 • przemiany zachowań komunikacyjnych
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • strategie PR

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop